Hrať, či siať? To je otázka...

Hrať, či siať? To je otázka...

Marta Moravčíková

Keď čítam alebo počujem, že ktorýsi herec či herečka sa dobre cítil „v roli“, rozmýšľam, či sa pod tie dobré pocity podpísala roľa s pšenicou, jačmeňom, repkou olejnatou alebo inou plodinou.

» celý text «