Hlavné mesto sveta

Je na západnom Slovensku a volá sa Hlohovec. Nie je to výmysel. Hlohovec sa od roku 1997 stáva raz za dva roky, vždy na jeseň, naozaj hlavným mestom sveta. Ba stáva sa ešte čímsi významnejším: hlavným mestom sveta detí, ich učiteľov a kníh; mestom detských exlibrisov takmer z celého sveta.

To, že okresné mesto Hlohovec, kedysi označované aj za Mesto ruží, bude od 30. septembra do 2. (resp. 31.) októbra 2021 opäť hlavným mestom sveta detských exlibrisov, je radostný fakt. Tým radostnejší, že bienále sa ponesie v znamení letu ponad všetky obmedzenia, aj ponad obmedzenia covidovej pandémie. Náplňou 18. ročníka, v ktorom organizátori oslávia „vek dospelosti“ Medzinárodného bienále detských exlibrisov EX LIBRIS HLOHOVEC, je totiž téma Máme krídla, letíme.

Tá téma je veľmi výstižná. Veď deti vedia vďaka dospelosťou ešte neokresanej fantázii letieť kedykoľvek, kamkoľvek a nech sa deje čokoľvek. Napríklad aj pandémia. A hoci pre ňu chýbajú v roku 2021 v exlibrisovom Hlohovci inokedy bohato zastúpené práce aj detí z Latinskej Ameriky, Francúzska Nemecka či z mnohých štátov Ázie, kvalitu súťaže to neznížilo. Odborná porota posudzovala 658 súťažných prác 601 detí z Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska, Srbska, Turecka, Ukrajiny a Slovenska. Je to o to cennejšie, že, ako hovorí jej členka, predsedníčka Občianskeho združenia ELAP Hlohovec, Helena Pekarovičová: „Tento ročník, poznačený pandémiou, nebol vôbec ľahký a organizátori ďakujú skvelým učiteľom, ktorí napriek všetkým prekážkam dokázali spolu so svojimi žiakmi poslať do Hlohovca posolstvo o tom, že vďaka krídlam fantázie, ktoré pomohli deťom rozprestrieť, dokázali vytvoriť krásne umelecké dielka.“

Ex-Libris Hlohovec 2021, program

Zamysleli sa, vymysleli, uskutočnili

O vyzdvihnutie detských exlibrisov a ich pozdvihnutie na výtvarný smer hoden rozvíjania, sa zaslúžil projekt, ktorý vznikol v roku 1997 na pôde Mestskej knižnice v Hlohovci, členskej knižnice UNESCO. Vytvorili ho grafik a zberateľ exlibrisov Viktor Chrenko, Eva Úradníková a vtedajšia riaditeľka knižnice Helena Pekarovičová. Vymysleli a priviedli k životu výtvarnú súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov z celého sveta, a tak sa narodilo, a stále žije, bienále EX LIBRIS HLOHOVEC. Prešlo 24 rokov a deti z mnohých krajín sveta posielajú prostredníctvom svojich učiteľov či knižníc do Hlohovca pozoruhodné exlibrisy stále. A sú to často práce, ktoré majú čo povedať aj profesionálnym výtvarníkom, ako raz s úsmevom pripomenula jedna z porotkýň, výtvarníčka Blanka Votavová. A hoci jej už niet, jej slová platia rovnako, ako platí myšlienka exlibrisovského projektu: poskytnúť deťom možnosť tvorivo tráviť voľný čas, priviesť ich späť ku knihe, k vzdelávaniu.

Božena Kerina, Ex-Libris Hlohovec 2015, 2.miesto

Božena Kerina, 14 r., Bulharsko, EX LIBRIS Hlohovec 2015, 2.miesto

Tá myšlienka aj bienále sa rozrastali, a tak jeho organizáciu prevzalo v roku 2004 po hlohovskej knižnici Občianske združenie ELAP (EX LIBRIS AD PERSONAM) Hlohovec a pridali sa aj ďalší. Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Mestský úrad v Hlohovci, Základná škola na Kopernikovej ulici, Filatelistický krúžok, Centrum voľného času Dúha, Jednota dôchodcov v Hlohovci, UNESCO a Slovenská komisia UNESCO.

A vzhľadom na to, že doma býva málokto prorokom, je mimoriadne vzácne, že pred ôsmimi rokmi zaradilo mesto Hlohovec bienále EX LIBRIS HLOHOVEC medzi nehmotné pamätihodnosti mesta. Hlohovčania tým prejavili nasledovaniahodnú kultúrnu vyspelosť. A iste ju prejavia aj tento rok návštevami výstavy detských exlibrisov i sprievodnej výstavy diel členov poroty Radoslavy Hrabovskej a akademického maliara Karola Felixa vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci, ktorá potrvá do 31. októbra 2021.


Viac o EX LIBRIS HLOHOVEC na