Pôvodne vyšlo v Pravde v roku 1992

Neobjavená Amerika

Niektoré indiánske národy Južnej Ameriky mali samosprávne a štátoprávne usporiadanie, ktoré ma neprestáva fascinovať. Vždy, keď išlo o čosi dôležité, zišli sa ich múdri muži a začali rokovať. Z rozhovorov pritom nevzišlo nijaké rozhodnutie, nijaké nariadenie ani príkaz. Končili sa odporúčaním či názorom. Takto by to azda mohlo byť optimálne. Muži nesúci zodpovednosť za ostatných v podstate iba zo všetkých strán poobracali nazhromaždené fakty a vyslovili mienku. Mala síce formu akéhosi rozhodnutia, no nikoho zo zúčastnených k ničomu nezaväzovalo. Kto sa nazdával, že názor „šéfov“ nie je veľmi múdry a prospešný, nebol povinný rešpektovať ho. Namiesto spoločného mohol v takom prípade použiť vlastný rozum a urobiť si po svojom. Na vlastný úžitok, alebo aj na škodu.

Tento model platil pre náčelníkov i pre radových príslušníkov národa a z nerešpektovania úvah mocných nikto nevyvodzoval dôsledky. Na to celkom stačil život. Vedeli to občania vyvolení aj obyčajní. A vedeli aj to, že čím viac bude tých, ktorí nebudú rešpektovať smerovanie načrtnuté vodcami, tým bude labilnejšie nielen celé spoločenstvo, ale i stoličky jeho mocných.

Foto: Rod Waddington

Foto: Rod Waddington

Možno práve preto spoločenstvá založené na tomto princípe zázračne fungovali a prosperovali. Ich recept bol nesmierne jednoduchý. Päste, zbrane, násilie, hrubú živočíšnu silu, dokonca aj vôľu väčšiny nahradil oveľa geniálnejší donucovací prostriedok: absolútna sloboda myslenia, konania i voľby.

A pritom sa dávni Indiáni nepotrebovali znižovať k takým primitívnostiam ako represie či pomsta. Boli natoľko inteligentní, aby vedeli, že ich názory, rozhodnutia i návrhy riešení musia byť múdre a prospešné spoločnej veci. V civilizácii, ktorá dobrovoľne povýšila slobodu myslenia na nepísaný zákon a kde bola posvätná sloboda intelektu a ľudského ja, iné jednoducho nemalo šancu na prežitie. Múdrosť vekov a pokora pred poznaním naučili starých Indiánov, že naozaj dopredu a vyššie sa nemožno dostať tam, kde si ktokoľvek patentuje výlučné právo na rozum. Žiaľ, táto Amerika na svoje objavenie tuším ešte stále iba čaká.