Výnimočný kalendár

Prečo by som teda, byť ministerkou školstva, zabezpečila po jednom výtlačku Roka v prírode od výnimočného prírodovedca Miroslava Sanigu pre každú základnú školu? Pretože si myslím, že deti by sa už len pri jej prelistovaní domáhali návštevy lesa, parku, lúky, záhrady, jaskyne...

Sanigov Rok v prírode je lepší než hocijaký, aj ten najvýmyselnejší kalendár. Ja som s ním ten rok po vyjdení vo vydavateľstve Perfekt prežila celý. A keby to bolo možné, zaradila by som ho ako nepovinnú, ale deťmi zaručene nielen vítanú, ale aj žiadanú literatúru. Táto kniha ilustrovaná fotografiami a vernými kresbami autora 62 kníh, i kresbami výtvarníka Juraja Martišku, v dizajne Mariána Hatvaniho by ich o prírode naučila, čo nenájdu v učebniciach. A pravdepodobne by v nich zasiala semienko vrúcneho vzťahu ku všetkému živému aj neživému (zdanlivo), čoho sme súčasťou, no často na to zabúdame. A nepochybne by sa nám stala každodennou sprievodkyňou. Teda tým, čo autorovi ešte ako zvedavému dieťaťu chýbalo tak veľmi, že to, ako sa priznáva v doslove, nakoniec ako dospelý napísal pre rovnako zvedavé deti, ich rodičov a učiteľov on sám. On z nej urobil našu spolupútničku odpovedajúcu na množstvo otázok, ktoré sa človeku, či je malý alebo veľký, vynárajú vo vedomí pri každom dotyku s prírodou, bez ohľadu na to, či žije na vidieku alebo v meste.

Odpovede Miroslava Sanigu pritom vychádzajú nielen z jeho priam neuveriteľne bohatých vedomostí, ale aj z osobných zážitkov s tvormi a tvorčekmi, ktorých čitateľom približuje. Navyše sú to aj odpovede pútavé a vtipné, ktoré čitateľov nenásilne smerujú prinajmenšom k ekologickému – ak nie správaniu, tak aspoň uvažovaniu. A na rozdiel od mobilov či tabletov, nútiacich v súčasnosti až znepokojujúco veľa ľudí žiť s hlavami takmer stále sklonenými len k väčším či menším displejom, inšpiruje Sanigova kniha k tomu, aby sme sa paralelne s jej čítaním rozhliadali okolo seba, pod nohy, nad hlavy aj na seba navzájom. Navyše – až na verzálkami uvádzané texty, ktoré trochu sťažujú ich čítanie a vnímanie, a hoci – biele na farebnom plnia svoju funkciu ako výtvarný prvok, sťažujú čítanie a trochu od neho odrádzajú. Ako celok je však Rok v prírode graficky veľmi pôsobivo stvárnený Mariánom Hatvanim, mimoriadne nápadito a esteticky urobená kniha. Vďaka tomu môže byť inšpiratívna aj ako učebnica dobrého výtvarného vkusu. A vďaka obsahu ju možno naozaj vnímať ako kalendár, ba takmer ako „večný kalendár“. Neaktuálnosť by jej hrozila, iba ak by niektoré živočíchy, ktoré v nej Miroslav Saniga predstavuje, pre našu bezohľadnosť vyhynuli. Ak sa nás však do nej začítame viacerí, môžeme aspoň dúfať, že sa to nestane.