Hrať, či siať? To je otázka...

Foto: josephpetipickle

Foto: josephpetipickle

Keď čítam alebo počujem, že ktorýsi herec či herečka sa dobre cítil „v roli“, rozmýšľam, či sa pod tie dobré pocity podpísala roľa s pšenicou, jačmeňom, repkou olejnatou alebo inou plodinou. Správne skloňovanie slova rola (teda úloha – podľa vzoru žena) som v posledných dvadsiatich rokoch začula tak zriedkavo, až som začala pochybovať, či to slovo vôbec niekedy existovalo. Bezmála všetci predstavitelia a predstaviteľky hereckého či speváckeho remesla, ale aj pracovníci médií totiž nahradili divadelné, filmové, muzikálové, televízne alebo rozhlasové roly roľami...

Spočiatku sa mohlo zdať, že za náhlu neznalosť spisovnej slovenčiny môže zvrhnutie totality. Náhle oslobodená sloboda sa totiž vyliala z brehov a zaplavila aj pravopis. Ako cunami spláchla bezmála všetkých jazykových a literárnych redaktorov a po vlne nosenia na ramenách za vystúpenia na prevratových námestiach začala hroziť aj spláchnutím viacerých hercov. Život nie je ani pre nich prechádzkou po zelenej lúke, a keď im na udržanie dobe zodpovedajúcej životnej úrovne chýbajú dobré roly, nie sú na zahodenie ani role. Alebo nejaký ten záhumienok. A pretože dobrých a zároveň dobre platených rol je naozaj málo, musia herci, ako sa zdá obhospodarovať okrem rol naozaj aj role. Aj keď... nie je vylúčené, že do úloh (teda rol) roľníkov ich začali obsadzovať pracovníci médií, ktorí už rozdiely medzi medzi rolou a roľou (a keby len to...) nerozoznajú.