Ženy, blondíny a iná hydina

Postreh zo života, stručná blesková retrospektíva vývoja pozície ženy z minulosti až po súčasnosť.

Pri obyčajnej prechádzke po meste môžete na stenách a dverách uvidieť výtvory sprejerov, reklamné letáky, či telefónne čísla so zúfalým: Som voľný, zavolaj! Mne sa podarilo navštíviť toaletu s nápisom: WC ŽENY, BLONDÍNY A INÁ HYDINA.

Človek sa na tomto výroku môže zasmiať alebo uraziť či pobúriť, môže si však položiť aj zaujímavú otázku: Zmenila sa pozícia žien v dnešnej dobe?

Keďže moja mama pracovala v predajni s hydinovými výrobkami, veľmi dobre viem, čo všetko možno k hydine zaradiť. Na pultoch a regáloch som tam nikdy nevidela sedieť nijakú ženu, nikdy sa na mňa spoza sklenej vitríny neusmievala pekná okrúhla blondína s vykostenými stehienkami ani iná príslušníčka nežného pohlavia. Tento elementárny poznatok však zrejme nebol celkom jasný tomu, kto zaradil ženy medzi hydinu.

Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa v spoločnosti bežne objavovali názory, že ženy sú hlúpe, povrchné, bez inteligencie aj zmyslu pre hlboké myšlienky, pretože ich jediným zmyslom sú plytké reči. A debatovať o tejto téme je vraj zbytočné, pretože ženy sú iba majetkom svojich mužov. Podľa týchto názorov sa spoločnosť k ženám aj správala. Ich vzdelanie nemalo v očiach väčšiny ľudí opodstatnenie. Malo im stačiť vedieť variť, šiť, udržiavať domácnosť, spievať či hrať na nejakom hudobnom nástroji. Zamestnaní mimo domácnosť prístupných pre ženy bolo v minulosti iba niekoľko. Tým najbežnejším sa stala honba na manžela.

Foto: Bridget McKenzie (flickr.com)

Foto: Bridget McKenzie (flickr.com)

V dnešnej dobe sú ženy s mužmi rovnoprávne. Teda teoreticky… Názory na to, či je to naozaj tak, sa však ešte stále rozchádzajú. Feministky (i feministi) ustavične bojujú proti porušovaniu práv žien, druhá názorová strana však poukazuje na to, že ženy a muži sú stále rovnocennejšie a ...ší. Argumentuje sa mnohými príkladmi mužov na rodičovských „dovolenkách“, ktorí radi prijímajú úlohy domácich paní, niektoré ženy sa, naopak, dobre cítia v náročných „mužských“ zamestnaniach.

Predstavitelia ďalšieho názorového prúdu si myslia, že situácia, súvisiaca so zmenou postavenia ženy v spoločnosti sa nezmenila až tak dramaticky, ako sa tvrdí. Dôvodia napríklad časopismi pre ženy, ktoré sú podľa nich dôkazom toho, že záujmy žien sa v porovnaní s minulosťou nezmenili. Stále nimi zostáva rodina, varenie, domov, deti, dekorácie, ručné práce, móda, krása a samozrejme, muži.

Univerzálny argument, ktorý by potvrdil, alebo vyvrátil niektoré z týchto tvrdení však neexistuje. A pokúšať sa o niečo podobné by znamenalo zotierať individualitu človeka. Každý je totiž iný, každý má iné túžby predstavy, potreby. Preto je celkom normálne, že na druhom konci Slovenska sa možno na dverách toalety objaví výtvor: MUŽI, PUPKÁČI A INÁ ZVER.