Pôvodne vyšlo v Smene na nedeľu 20. mája 1988

Riziko povolania

Prvá služobná cesta, ktorú som absolvovala ešte ako elévka, ma zaviala do Oravského Podzámku. Uprostred priehradného jazera práve vznikal Slanický ostrov umenia a ja som na podnet spisovateľky Hany Ponickej mala z tejto udalosti napísať svoju prvú reportáž. Náležite poučená, čo si mám všímať a na čo sa pýtať, tiahla som na Oravu v plnej zbroji pera. Na ostatné náležitosti takej cesty som nepomyslela. Keď mi fotografka Magdaléna Robinsonová a akademická maliarka Júlia Svobodová sľúbili, že sa s nimi na druhý deň môžem prepraviť na ostrov a pozrieť sa, ako pokračuje rekonštrukcia kostolíka, bolo mi do plaču. Medzi dobré rady pred cestou totiž moji kolegovia nezaradili odporúčanie, aby som si na mieste činu budúcej reportáže zabezpečila nocľah. Samej mi to nenapadlo už vôbec, pretože som bola presvedčená, že to bude ako v naivných filmoch o novinárskej práci – prídem, usmejem sa na recepčného a vzápätí budem mať kľúč od izby. Skutočnosť vo vtedajších našich hoteloch však bola menej filmová, nuž som sa ešte v ten večer hotovala späť.

Foto: Michael J

V depozitári som sa cítila asi tak ako škvŕňa na tejto fotke Michaela J (flickr.com).

Dostala som však ponuku prenocovať na rozťahovacej posteli v depozitári Oravskej galérie Ak sa vraj nebojím myší, ktoré tam zvyknú korzovať celé noci… Pravdu povediac, bojím sa ich prinajmenšom ako hroznýša kráľovského, ale reputáciu som si nechcela pokaziť ani za svet, nuž som zostala. S drkotajúcimi zubami som vliezla do spacáka a čakala, čo sa bude diať. A dialo sa. Po chvíli sa ozval šuchot, šramot a škrabkanie. Presvedčená, že sa zľaknú a ujdú, zaškrabkala som svojim spolunocľažníčkam na odpoveď. Ony však okolo môjho poľného lôžka pobehovali aj ďalej a ja som v tú noc do bodky naplnila príslovie o strachu s veľkými očami. Vypliešťala som ich do tmy celú noc, ako by som chcela trénovať pohľad na krásu priehradného jazera. Trénovala som však zbytočne. Ráno lialo ako z krhly a moje hostiteľky mi oznámili, že na ostrov ma vziať nemôžu. Hrozí nebezpečenstvo, že loďka, ktorou sme sa tam mali prepraviť, sa prevráti. Neverili, že najväčšie nebezpečenstvo, aké ma na Orave mohlo postretnúť, som práve úspešne prežila.

 


Ďalší text o myšiach a ľuďoch: Vyliečenie myšofóbie.