Rúca sa ďalší veľký sen?

Foto: oerendhard1

Foto: oerenhard1

Internet dal vládam nástroj na kontrolu a možno aj ovládanie ľudí v rozsahu, aký bol doteraz v dejinách nevídaný. Pritom mal priniesť slobodu a nezávislosť, možnosť neobmedzenej komunikácie a získavania informácií bez cenzúry alebo aspoň selektovania informácií. Mal umožniť vznik globálnej dediny, alebo skôr megapolis.

Mesto vždy oslobodzovalo. Okrem iného aj preto, že poskytovalo a stále poskytuje omnoho vyššiu úroveň anonymity (čiže aj súkromia) než väčšina malých komunít. A mesto zároveň vždy poskytovalo aj omnoho väčšie možnosti komunikácie, výmeny myšlienok, názorov, nápadov, ale aj tovarov a služieb. Zintenzívnenie všetkých týchto možností, a to bez nutnosti fyzického premiestnenia do mesta priniesol aj internet. Lenže zároveň sa veľmi rýchlo ukázal aj ako veľmi účinný nástroj na kontrolu obyvateľstva.

Vďaka internetu môžu vlády veľmi efektívne kontrolovať komunikáciu, spotrebiteľské, ale aj politické či náboženské preferencie a názory ľudí, dokonca aj tých, ktorí v krajine, ktorej vláda si zmyslí ich kontrolovať, nikdy neboli.

Internet tak fakticky eliminuje súkromie a s ním aj podstatnú časť ľudských práv a slobôd, a to oveľa efektívnejšie, než v minulosti dokázal akýkoľvek autoritatívny, despotický alebo totalitný režim.

To, čo malo oslobodiť, sa tak obracia vo svoj opak a stáva sa nástrojom kontroly, obmedzovania a veľmi pravdepodobne aj útlaku. A to nielen v Číne, ako by mohlo vyplývať z ustavičnej kritiky tejto krajiny ústami predstaviteľov vlád štátov, ktoré svojich, ale aj cudzích občanov pozorujú, špehujú a odpočúvajú pri všetkých mysliteľných aktivitách.