Dôvetok

Vojtech Moravčíkk

Ak by som dnes napríklad ja pri vstupe do miestnosti pozdravil česť práci, považovali by ma ľudia prinajlepšom za blázna, v horšom prípade za propagátora teroristickej komunistickej ideológie. Možno by som dokonca ohrozil seba aj svoju rodinu besnejúcim hysterickým davom…

» celý text «

Foto: Chris Hamby (flickr.com)

Čo odhaľuje svetlo sviec

Marta Moravčíková

Žiada sa nám viac. Viac vecí, peňazí, území, moci. Preto nás viac zomiera. Najmä mocní tohto sveta uzavreli so smrťou pakt, ktorý im napĺňa vrecká, a smrti cintoríny. A robia to spolu tak dôkladne, že na mnohých z tých cintorínov nikdy nezasvieti ani jedna sviečka. Nebude ju mať kto zapáliť.

» celý text «

Z archívu mojej pamäti

Nevyslovená odpoveď

Marta Moravčíková

Čím prešli, kým vystúpili na vrchol politickej moci, z ktorého ich čakal strmý pád? Tá otázka sa týka tých, čo sú hore. Tak strmo (zavše až smrtne) však pri a po prevratoch, ale aj v menej dejinnotvorných etapách života nepadajú len politici prichádzajúci pádmi o moc. Padajú aj ľudia, ktorí prichádzajú o viac – o ideály a o vieru v mravnú cenu vlastného života. Proti tomu je moc veľmi nedôležitá veličina.

» celý text «

Foto: Image Money (flickr.com)

Cui bono?

Marta Moravčíková

Za podvody sa ide po krkoch len tým, ktorých potrestaním možno odvrátiť pozornosť od vlastných pokleskov, a pravdaže, aj ľudom, ktorí sú o niekoľko spoločenských poschodí nižšie. Lebo veď za podvody niekoho trestať treba. Moc sa navonok potrebuje prezentovať spravodlivosťou(?). Takou, ktorá neodpúšťa, väzní (aj bez súdu), umlčiava, utláča – aby chránila. Samozrejme, najmä seba...

» celý text «

Foto: Marián Hajžin

Zastavili čas

Mária Kusá

Nielen Bratislava sa hrdí novembrom ako Mesiacom fotografie. Hoci nie priam festivalom ako slovenská minimetropola, napĺňajú ho fotografiami aj ľudia v iných mestách. Invenčným spôsobom napríklad v Leopoldove.

» celý text «

Foto: Holidayextras, (flickr.com)

Aj i nie aj

Marta Moravčíková (aj)

Neraz sa mi stalo, napísala mi mladá mamička, že som sa pri rozhovore s neočkovaným človekom cítila ako úplná hlupaňa, ktorá naletela mediálnemu tlaku a ktorá o päť, so šťastím o desať rokov otrčí kopytá, alebo bude prinajlepšom mrzák... Najmarkantnejšie je to v robote, kde je veľa nezaočkovaných, a všetci sa tým doslova hrdia. Vraj akí sú oni odvážni…

» celý text «

Exlibris víťaza prvého ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC Roberta Halasa

Hlavné mesto sveta

Marta Moravčíková

Je na západnom Slovensku a volá sa Hlohovec. Nie je to výmysel. Hlohovec sa od roku 1997 stáva raz za dva roky, vždy na jeseň, naozaj hlavným mestom sveta. Ba stáva sa ešte čímsi významnejším: hlavným mestom sveta detí, ich učiteľov a kníh; mestom detských exlibrisov takmer z celého sveta.

» celý text «