Foto:

Životné maximum

Marta Moravčíková

Sú takí ľudia, ktorí vedia dať, aj čoho sa im samým nikdy nedostalo, a nepýtajú za svoj podarúnok zmenku. Sú a zostávajú.

» celý text «

Foto: Michael J (flickr.com)

Riziko povolania

Marta Moravčíková

Dostala som raz ponuku prenocovať v spacáku v depozitári Oravskej galérie. Ak sa vraj nebojím myší, ktoré tam zvyknú korzovať celé noci… Bojím, ale aj tak som vzhľadom na okolnosti s vďakou prijala.

» celý text «

Padnuté kvety

Padnuté kvety

Marta Moravčíková

Keď naďabím na taký spadnutý kvet nikdy neodolám a vždy ho zodvihnem. A nedávno som si takto priniesla kvet – spojenca.

» celý text «

E L Montgomery

Láska je málo

Marta Moravčíková

Láska je najnestálejšia i najnáročnejšia milenka, o akú sa kedy človek pokúšal. Sľuby jej vystačia iba na chvíľu.

» celý text «

Dôvetok

Vojtech Moravčíkk

Ak by som dnes napríklad ja pri vstupe do miestnosti pozdravil česť práci, považovali by ma ľudia prinajlepšom za blázna, v horšom prípade za propagátora teroristickej komunistickej ideológie. Možno by som dokonca ohrozil seba aj svoju rodinu besnejúcim hysterickým davom…

» celý text «

Foto: Chris Hamby (flickr.com)

Čo odhaľuje svetlo sviec

Marta Moravčíková

Žiada sa nám viac. Viac vecí, peňazí, území, moci. Preto nás viac zomiera. Najmä mocní tohto sveta uzavreli so smrťou pakt, ktorý im napĺňa vrecká, a smrti cintoríny. A robia to spolu tak dôkladne, že na mnohých z tých cintorínov nikdy nezasvieti ani jedna sviečka. Nebude ju mať kto zapáliť.

» celý text «

Z archívu mojej pamäti

Nevyslovená odpoveď

Marta Moravčíková

Čím prešli, kým vystúpili na vrchol politickej moci, z ktorého ich čakal strmý pád? Tá otázka sa týka tých, čo sú hore. Tak strmo (zavše až smrtne) však pri a po prevratoch, ale aj v menej dejinnotvorných etapách života nepadajú len politici prichádzajúci pádmi o moc. Padajú aj ľudia, ktorí prichádzajú o viac – o ideály a o vieru v mravnú cenu vlastného života. Proti tomu je moc veľmi nedôležitá veličina.

» celý text «