logo_sm
Ti, kteří mohou, se mají postarat o ty, kteří nemohou.
A někdo musí promluvit i za ty, kteří nemají hlas.

Babička Bolavá (Terry Pratchett, Jan Kantůrek)

Kniha bez redaktora je ako divadlo bez režiséra

Kniha bez redaktora je ako divadlo bez režiséra

Viera Hegerová

Všetky žiaduce vlastnosti redaktora vystihuje jeden výraz – zodpovednosť, preto sa aj nazýva zodpovedný redaktor. No dnes sa často stretávame s takou kvalitou redigovania, kde o zodpovednosti ani nechyrovať: bezočivá neznalosť pravopisu, pohŕdanie pravidlami, prenikanie subštandardu nielen do dialógov, ale aj do autorskej reči; preberajú sa cudzie väzby, najmä z angličtiny, „obecná“ čeština figuruje ako slovenský veľkomestský slang.

» celý text «

Ľudia z „mimocentra“

Ľudia z „mimocentra“

Marta Moravčíková

Členovia Autorského klubu z Banskej Štiavnice nedávno doslova strčili do vrecák nejedného z tiežumelcov, ktorí síce dostávajú nemalý priestor v médiách, ale to, čo ponúkajú, je zvyčajne brak. Štiavničania naopak – prišli do Bratislavy s hodnotami.

» celý text «

História na Kameni

Jeguš Moravčík

Festival stredovekého života vyzeral ako dobrá zámienka na to, aby som mohol prevetrať fotoaparát. Na hrade Červený Kameň som bol naposledy tak dávno, že som si nebol istý, či som tam naozaj bol, no hrad podľa internetovej stránky vyzeral lákavo. V sobotu som zbalil vodu, fotoaparát, a asi po hodine som bol na Kameni. A bolo tam tak, že sa nedalo neísť tam aj v nedeľu.

Navštívte prostredníctvom fotoreportáže Jerguša Moravčíka Festival stredovekého života na Červenom Kameni.

Ponuka pocitov

Ponuka pocitov

Denisa Kolářová, Marta Moravčíková

Narodila sa, vyrástla, tvorí – výrazne, inak. Aby ste sa stotožnili s charakteristikou „inak“, ktorá nespresňuje, v čom ani od koho „inak“, teda odlišne, alebo ju zamietli, treba autorkine obrazy vidieť. A potom pouvažovať nad tým, čo môže pre človeka znamenať hľadanie (aj seba samého) a odvaha priznať sa k tomu. A priznať sa ešte k čomusi navyše.

» celý text «

Dobrý deň

Dobrý deň

Marta Moravčíková

Hoci deti si to možno neuvedomujú, pár jednoduchých slov pri stretnutí s neznámymi dospelými pomáha budovať ich budúcu kultivovanosť. A dospelí, ktorí im ju vštepujú, si zaslúžia poklonu.

» celý text «

Neobyčajná odysea

Neobyčajná odysea

Marta Moravčíková

V Rakúsko-Uhorsku platil pre podomových obchodníkov zákaz navštevovať kúpeľné mestá počas sezóny. Drotári mali na celom území monarchie výnimku a mohli navštevovať všetky tieto mestá slobodne a kedykoľvek.

» celý text «

Dobrovoľné vazalstvo

Dobrovoľné vazalstvo

Marta Moravčíková

Pred vyše dvoma desaťročiami sa kriticky poukazovalo na materializáciu nášho života a na to, že sa tvrdo potláča jeho duchovný rozmer. Súčasný kult vecí, majetku a konzumu neprekáža takmer nikomu. A nikomu neprekáža ani zničujúca unifikácia, ktorá v bežnom živote potláča akýkoľvek náznak individuality.

» celý text «

Kontakt: martam @ martam . sk | Webmaster: Fidel