Pho Tel: Navarte

Stojí vojak na varte

Rudolf Hrčka

Prípad Skoba sa nesmie už nikdy opakovať. Najväčší dôraz sa preto kládol na nepreniknuteľnosť oplotenia kasární a hneď za tým stráženie tejto nepreniknuteľnosti. Nemožno predsa riskovať opätovné preniknutie ženského elementu nízkych mravov medzi posádku.

» celý text «

Brieždenie v Dženíne

Brieždi sa?

Marta Moravčíková

Reťazenie násilných smrtí sa začalo vtedy, keď sa začalo ľudstvo. A pokračuje bez ohľadu na dosiahnutú takzvane civilizačnú úroveň. Je to ako s týranými deťmi – aj ony sa zvyčajne stávajú tyranmi a mstia sa na nevinných, ktorí sa budú mstiť na ďalších nevinných.

» celý text «

Skoba od Pho Tela.

Prípad Skoba

Rudolf Hrčka

Druhoročiaci do ambulancie zvyčajne príliš nechodili. Na zdravotné problémy sa zrazu chodili sťažovať iba môjmu „asistentovi“, zdravoťákovi Buklákovi. Ten zneistel, asi sa s takým ešte nestretol. Netrúfal si im radiť ako zvyčajne a začal vyzvedať u mňa. Vraj ich štípe a páli pri močení a niektorí majú ráno aj trenky zababrané od nejakej sračky, ako to diagnostikoval on. Trval som na vyšetrení. Museli odprezentovať svoje náčinie a bolo jasné. Môj verdikt znel – vojenská nemocnica Ružomberok.

» celý text «

Foto: Raúl Hernández González

A ona to určite myslela dobre...

Rudolf Hrčka

Asi študentka-brigádnička v reštaurácii, kam chodievam po rodinné sobotné obedy, komentuje dve eurá, ktoré kladiem na pultík ako všimné s milým úsmevom: „Ale nie, nechajte tak. Vy to potrebujete viac. Ďakujem.“

Na chvíľu som zdrevenel. Za svoj nie krátky život som sa ešte nestretol s tým, aby čašník odmietol všimné…

» celý text «

Autor: Pho Tel

A je potvrdený!

Marta Moravčíková

Konkrétne dôkaz správnosti tézy, že dobrý prekladateľ musí okrem jazyka, Z ktorého prekladá, ovládať ešte lepšie, ba perfektne až excelentne a s vycibreným citom preň, jazyk, DO ktorého prekladá.

» celý text «

Autor: Pho Tel

Otváranie dverí

Marta Moravčíková

Písanie mi umožňuje premeniť neodbytné nutkanie povedať, čo mám na jazyku bez toho, aby som sa dotkla niekoho osobne; a zároveň mi umožňuje osobne sa dotknúť každého, kto dovolí, aby k nemu moje myšlienky prenikli, ba aby doňho vnikli.

» celý text «

Pamätná tabuľa K. Jarunkovej na jej rodnom dome na Červenej Skale

Výnimočný od výnimočnej

Marta Moravčíková

Blíži sa nielen Medzinárodný deň detí, ale aj záver školského roka. To pripomína časy, keď sa za celoročnú žiacku či študentskú prácu patrilo pridať deťom k vysvedčeniu knihu.

» celý text «